Osmanlı Padişahları ( Murad Hüdavendigar )

Babası Orhan Gazi'dir. Sultan Birinci Murad, Birinci Kosova Savaşı’ndan sonra savaşalanını gezerken, Sırp Asilzâdesi Milos Obraviç (Sırp Kralı Lazar’ın damadı) tarafından hançerlenerek şehit oldu (1389).

Erkek çocukları: Yakub Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim
Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun